SPRÅKCAFÉ

02.06.2023 kl. 16:02
Varje fredag i juni. 30 maj, 7, 14, 21, 28 juni

SWE:

Att lära sig ett främmande språk innebär en intensiv konversationsövning. En bra lösning är att delta i ett språkcafé, där kommunikationen inte bara utgör att fördjupa sig i en språkmiljö utan också praktisera den. Vi vill integrera nyanlända från olika länder som behöver komma över språkbarriären. Tack vare en levande kommunikation förbättras det svenska språket och förmågan att förstå vardaglig kommunikation. Dessutom introducerar vi en djupare studie av våra olika kulturer, dess egenskaper och hjälper till att utöka ordförrådet genom roliga aktiviteter. Kom med!!!

ENG:

Learning a new language requires intensive conversational practise. A good solution is attending a language café, where the communication is not only focused on diving deep into the nature of the language, but utilizing it also. We want to help people who have recently moved to Finland move over the language barrier. With real, living communication your Swedish skills can improve, as well as the understanding of casual conversations. On top of that, we would like to create a deeper understanding of our different cultures and their attributes, but also expand your vocabulary through exciting activities. Come, join us!!!

UKR:

Вивчення іноземної мови передбачає інтенсивну розмовну практику, тому добрим рішенням для цього - є участь у мовному кафе, де спілкування полягає не лише в зануренні в мовне середовище, а й у його відпрацюванні. Ми хочемо інтегрувати новоприбувших з різних країн, яким потрібно подолати мовний бар’єр. Завдяки жвавому спілкуванню вдосконалюється шведська мова та здатність розуміти повсякденне спілкування. Крім того, ми запроваджуємо вивчення наших різних культур, їх особливостей і допомагаємо розширити словниковий запас за допомогою цікавих заходів. Доєднуйтесь!!!