Slaget vid Oravais

Man kan inte förstå slaget vid Oravais om man inte sätter in det i ett sammanhang på vad som hände under sensommaren 1808. Till en början av sommaren hade den svenska trupperna haft goda framgångar men efter två svåra nederlag i Ruona och Salmi i början av september så började den svenska armen reträtten mot kusten och vidare norrut mot Uleåborg. Den ryska militärledningen insåg ganska snabbt genom att skära av den svenska reträttvägen med sk kniptångsmanöver kunde man stänga in den svenska huvudarmen mellan jagande ryska trupper. Resultatet blev därför ett antal mindre slag eller skärmytslingar längs den österbottniska kustremsan och en ständig rysk jakt på flyende svenska trupper. Nedan följer en förklaring till varför just i Oravais, slagets olika skeden, vem som deltog och hur det påverkade lokalbefolkningen delvis skrivet av Martin Hårdtstedt.