När kriget stod och vägde

Reträtten vårvintern 1808

Ryssarna gick över den finska gränsen vid Aborrfors den 21 februari 1808. Från svensk sida kände man till de ryska anfallsplanerna och armén i Finland var mobiliserad. Den svenska krigsplanen gick ut på en ordnad reträtt norrut under vilken man skulle fördröja ryssarna, men inte inleda direkta strider. Under tiden skulle man föra undan så mycket förråd som möjligt och de magasin, som inte kunde tömmas, skulle förstöras för att inte lämna något åt ryssarna. Den svenska planen byggde på, att den starka fästningen Sveaborg, där också skärgårdsflottan var upplagd, skulle hålla ut till våren då isarna gick. Då skulle en landsättning av svenska trupper i stor skala äga rum med hjälp av den svenska och engelska flottan. Ryssarna skulle då, tränga från två håll, kastas ut ur landet. Överbefälhavaren i Finland, Wilhelm Mauritz Klingspor följe denna plan  och huvudarmén drog sig tillbaka mot Österbotten och Savolaxbrigaden över Kuopio mot Uleåborg.

Motoffensiven

Det var med bitterhet och sorg, som soldaterna tågade norrut lämnande sina familjer och sina kära i ryssarnas våld. Den vanliga soldaten visste ingenting om militära strategier, utan såg bara att landet lämnades till ryssarna utan motstånd. Missmod och hopplöshet bredde ut sig. Men vid Siikajoki, norr om Brahestad, hände något. Ryssarna ansatte som vanligt den retirerande svenska armén, men denna dag, den 18 april 1808, vek svenskarna inte, trots Klingspors reträttorder. I stället genomfördes ett lyckat motanfall. Segern fick stor psykologisk betydelse inom den svenska armén. Man såg, att den ryska armén kunde besegras och hoppet tändes åter. Småningom kom motoffensiven igång. Klingspor framryckte försiktigt söderut. Nya segrar följde vid Nykarleby, Lappo, Alavo och Kuortane. Ryssarna fick allt svårare att upprätthålla sina långa provianteringslinjer från S:t Peterburg, vilka ständigt utsattes för gerillaliknande attacker av finländska partisaner och bondeskaror. Ryssarna var hårt pressade i detta läge och svenskarna hade övertaget. Under den framgångsrika motoffensiven kom dock den fatala motgången: Sjöfästningen Sveaborg föll.

Nu stod kriget och vägde.

Text Torsten Onnela