09:00

Hälsinge till attack mot 3. jägarreg. – här togs många fångar.

Siättska förstärker Kulnevs vänstra flyger.

Hälsinge tillbaka till ursprungslinjen.

Ny häftig attack mot hälsinge som fick hjälp av artilleriet.