Föreningen

Med historisk sakkunskap värnar föreningen om och levandegör händelserna kring slaget vid Oravais den 14 september 1808. 

Oravais historiska förenings syfte är att befrämja kulturturismen i Oravais, genom att slå vakt om historiska byggnader och föremål, levandegöra händelser, livsöden och forntida leverne samt lyfta fram platser med lokal- och allmänhistorisk betydelse för kommunen.

Med det 100-åriga monumentet på general Adlercreutz´ kommandokulle, Lotta Svärds stenen, Wilhelm von Schwerins bro och slagfältet är planen norr om monumentet en utmärkt plats för föreningens aktiviteter och byggnationer.

Till området flyttade vi år 1994 det anrika Furirbostället från Karvat by, byggt 1733. På området har vi också  byggt upp tidsenliga uthusbyggnader och här har vi också ett soldattorp timrat 1998. Bengtersgubbens hus är flyttat från Karvat 2014. Huset är daterat till 1836 enligt dendrokronologisk analys.

Besök gärna vårt sommarcafé eller något av våra annonserade evenemang. Listan på dem ser du i vår  händelsekalender.