Ryska styrkorna

Styrkor och ledning

6 000-7 000 man

General Nikolaj Kamenskij (rysk befälhavare över huvudarmén)

Framskridna vakten under J. P. Kulnev

Sevsk muskötregemente 2 bataljoner

3:e Jägarregementet 2 bataljoner

Grodnos Hussarregemente 2 skvadroner

Donkossacker 100 man

Styrkor under N. I. Demidov

Petrovsks muskötregemente 2 bataljoner

Perms muskötregemente 2 bataljoner

Reservtrupper under Ushakov

Mogilovs muskötregemente 2 bataljoner

Litaueiska muskötregementet 2 bataljoner

25:e Jägarregementet 1 bataljon

Grodnos hussarer 1? skvadron

Polska lansiärregementet 1 skvadron

Artilleri

Överste Arguns artillerikompani (från 17:e artilleribrigaden)

Överstelöjtnant Ziminskys artillerikompani (från 21:a artilleribrigaden)