Svenska styrkorna

Styrkor och ledning

5 500 man

Fältmarskalk Wilhelm Mauritz Klingspor (befälhavare över de svensk-finska styrkorna i Finland, men lämnade över befälet till general Carl Johan Adlercreutz vid Oravais).

Infanteri

Upplands regemente 2 bataljoner

Västmanlands regemente 1 bataljon

Hälsinge regemente 3 bataljoner

Västerbottens bataljon 1 bataljon Uppland, Hälsinge och Västmanland jägare 6 kompanier

Österbottens bataljon 1 bataljon

Savolax infanteriregemente (4:e brigaden) 2 bataljoner

Savolax Jägarregemente (4:e brigaden) 2 bataljoner

Karelska Jägarkåren (4:e brigaden)

Kavalleri

Livgardet till häst 2 skvadroner

Karelska dragonkåren 1 skvadron

Artilleri

6 sexpundskanoner

1 fyrapundshaubit