Persongalleri

Här invid har några av de mest kända personer från 1808-09 års krig beskrivits. Särskilt de som  var med i slaget vid Oravais omnämns.

 

Konungen Gustav IV Adolf, som för eftervärlden hållits huvudansvarig för krigets olyckliga utgång, har här en egen biografi.

 

Dessutom ingår en kort beskrivning av Savolaks-brigaden, som under överste Sandels skickliga ledning var den armékår, som med största framgång bekämpade fienden. Soldaterna i Savolaks Infanteriregemente och  Savolaks Jägarregemente utgjorde stommen i brigaden och var detta krigs elitsoldater.