BENGTERSGUBBENS STUGA

Denna stuga lär ha tillhört den legendariska Bengtersgubben Mårten Lassus. Huset är flyttat från Karvat i Vörå och donerades till föreningen. Genom att föreningen erhållit EU-finansiering har man haft möjlighet att flytta huset till Oravais. Det var återuppbyggt 2014.

Föreningen har gjort dendrokronologisk analys av huset vid Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi vid Lunds Universitet. Vi skickade in fyra prover och virket visade sig vara gran. Två prover daterades till vinterhalvåret 1836/37  så därför kan denna byggnad eller byggnadsdel dateras till 1837 eller möjligen något år senare beroende på långtidslagring av virket. 

Mårten Lassus levde 1802 - 1875 så dateringen faller inom ramen för hans levnadsår. Lassus blev känd som en mångsysslare. Han gjorde bland annat dekorationer i trä och förgyllningar till kyrkor och anlitades även som stenslipare runt om i nejden. Ett av hans alster som man ännu kan beskåda är fattiggubben vid Vörå kyrka. Han skrev också en skrift om muntliga traditionsberättelser som han samlade in när han var verksam som nämndeman och härardsdomare och utgav senare skriften "De gamlas berättelser".