HISTORIK OM FÖRENINGEN

Föreningen grundades 1993 för att uppmärksamma slagfältet och dess historia. Tanken är att förmedla slagfältets historia på ett värdigt men dock intresseväckande sätt. Den historiska korrektheten är givetvis viktig. 

Man måste minnas krig för att uppskatta den fred som råder. Oravais slagfält är en plats där man kan minnas ett av de många krig som präglat Finlands historia.

Tack vare det stora antalet projekt vi fått beviljade har vi i dag byggnader och vårt historiska traditionsregemente. Vi har kunnat publicera böcker och utveckla all den verksamhet du i dag kan ta del av.