MOBI-guide

MOBI-guide är en youtube serie av guidningar runtom på de viktiga områdena i Oravais runt 1808-09 kriget. De är en bra inblick och snabb info om du vill få förståelse om krigstiden.

Här under hittar du alla avsnitt, de är mellan 2 och 3 minuter och framförda av Göran Backman, Martin Hårdstedt eller Sven Thors.

(Klicka på avsnittet du vill se)

Slagfältet

Soldattorpet

Minnesstoden

Slaget vid Oravais

004 Ryska linjen

005 Svenska linjen

Wilhelm von Schwerins bro

Lotta Svärds sten

Fänrik Ståls Center

Artilleriet

Soldatgraven