11:00

Kulnev begärde förstärkning av Demidoff; Permska och Petrovska regementen.

Demidoff kringgick den vänstra flygeln just som von Platen skulle befalla reträtt! Von Platen blev sårad av en karteschkula i kindbenet. Cedergren och Ström lyckades tränga igenom de kringgående ryssarna, mycket tack vare artilleriet. Karelska jägare sattes in för att hjälpa till med genombrytningen.

à Förpoststriderna tog för länge! Von Platen borde ha dragit sig tillbaka och skaffat sig uppgifter om  Demidoffs trupp och rörelse.