12:00

Under förpoststriderna:

Förstärkningsarbete vid huvudställningen.

Motstående skogsbryn röjdes.

Hölador revs och gjordes till blockhus för infanteriet.

På höjden uppkastades värn för artilleriet.

Förhuggningar för vänstra flanken tryggande.

 

Von Schwerin tillbaka med de sista två kartescherna i loppet.