14:00

Överstelöjtnant C von Otter blir träffad i bröstet, utnämndes till Överstelöjtnant i armén 23 augusti.

 

Johan Fredrik von Fiendt (1766-1836) tog befälet över Savolaxarna i Savolax avd. under major Ehrnrooth som sårades i Oravais.