Tidsresa - år 1808

Passar bäst vår eller höst 

Grundavgift: 140 € / per grupp + 5 € per person  (vi äter egenhändigt gjord mat). 

Tid för besöket: 4 timmar (eller enligt överenskommelse)

Åldersrekommendation: årskurs 5 - 7 (ingår att skära med vass kniv)

Miljö: Furirsbostället invid slagfältet i Oravais

Ramberättelse: I väntan på kriget, tidsresa till 1808 

Denna dag år 1808 väntas Kapten Stromberg till furirsbostället, Bertils hemman, för att tillsammans med den församlade gruppen organisera ett bondeuppbåd. Trohetseden som införts av Ryssland upprör – speciellt kapten – och han vill göra slag i saken och uppmana var man och kvinna att göra motstånd. Kriget är inte ännu avgjort anser han! Trohetseden kommer att läsas upp (av myndighet kronfogden eller kyrkoherden) och var och en måste nu ta ställning till om de ska gå med på denna? Då flertalet unga män redan inkallats får nu kapten nöja sig med vad som finns kvar av. Här gäller att förbereda sig på det värsta tänkbara, att den ryska krigsmakten anfaller på bred front, och gör kriget kort med oss allihop. Hoppet pendlar mellan tilltro till den egna förmågan till djupaste förfäran. Kanske kan vi med hjälp av spanska ryttare, ihopsamlade skjutvapen och lansar kan bjuda ryssen motstånd. Eller kanske är det bästa att löpa till skogs för att åtminstone rädda livhanken? Samtidigt får vi hjälpa till på furirsbostället för att få lite mat för dagen.

Allternativa aktiviteter under dagen (ca 3 - 4 per tidsresa):

- bygga läger/förpostering, slå upp militärtält   

- stöpa kulor

- tillredning av mat som vi sedan äter tillsammans (måste kunna hantera kniv)

- förbereda sårförband och salvor

- exercis- och marschträning

- läsa och skriva brev