ARTILLERIET


Arkeologiska undersökningar vid Oravais slagfält visar att artilleriets betydelse i striden var betydligt större än man tidigare trott. Den av Napoleon införda stridstaktiken, där artilleriet spelade en huvudroll både offensivt och defensivt, framkom tydligt. Spåren av kanon-ställningarna kan ännu tydligt urskiljas i terrängen på denna plats. Det svenska artilleriet i Oravais bestod av 22 kanoner. I Svea artilleriregemente ledde kapten A I Panchén sex stycken 6-pundiga kanoner. Ett fältbatteri leddes av underofficer A. Löfström bestående av två stycken 3-pundiga kanoner. I Finska artilleriregementet ledde major C.P.Sunn fyra stycken 6-pundiga kanoner och underlöjtnant G. von Becker samt stabslöjtnant J.T. Charpentier nio stycken 3-pundiga kanoner och kapten G.Kurtén en 4-pundig haubits, som tagits av ryssarna  i striden vid Revolaks.

Vid förpoststriderna söder om slagfältet användes två stycken 6-pundiga kanoner ledda av underlöjtnanten Wilhelm von Schwerin. Vid motanfallet vid slagfältsbron kl.14 leddes två stycken 6-pundiga kanoner av kapten A J Panchén och löjtnant D F Bildt. Sju pjäser fick plats i ställningarna uppe på backen vid kommandoplatsen och resten stod längre bort bakom reserven.

 För bekämpning av infanteri användes ammunition bestående huvudsakligen av så kallade  geschwinda skott, dvs. en färdigladdad tygpåse med krut och rund kula. Karteschskott laddades med järnskrot i stället för kula. Man kunde också skjuta druvhagelskott, som bestod av  många små kulor likt druvor i en klase. Räckvidden för en 6-pundig pjäs var cirka 1000 m med kula och 400 m med kartesch eller druvhagel. Eldhastigheten med geschwinda skott kunde uppgå till 5 skott per minut. Pund betecknade vikten på kulan, 1 pund=0,466 kg.

 De ryska trupperna genomförde ständiga linjeanfall, som  kunde slås tillbaka tack vare det välfungerande svenska artilleriet. Artilleridueller förekom under hela dagen med syftet att slå ut varandras artilleripjäser. I ett skede lyckades det svenska artilleriet slå en bräsch i den ryska centern med hjälp av en 6-pundig division, som sköt druvhagelsalvor, vilket tvingade ryssarna att retirera.

Vi nattens inkomst var de svenska krafterna dock uttömda och ammunitionen på upphällning. Svenskarna tvingades dra sig tillbaka och ryssarna behärskade valplatsen.