TILL KEJSERLIGA HÖGKVARTERET

01.06.2023 kl. 15:38

DEN 20  JULI 1808

Till kejserliga högkvarteret 20.7.1808

Jag generalmajoren Fredrik Wilhelm von Buxhoevden, kejsarens befälhavare i Finland, kan vittna om stora problem för våra trupper. Jag finner i utvecklingen de senaste veckorna ingen tröst. Svenskarna har fått förnyade krafter och jag har inga förstärkningar. Från sina vinterkvarter i Uleåborg har svenskarna nu avancerat på vår bekostnad förbi Vasa som vi tvingades utrymma efter hårda gatustrider vid svensk midsommartid. Vid Lappo den 14 juli tvingades vi retirera.

Vi kämpa samtidigt mot tre fiender: mot de svenska trupperna, mot de uppviglade bönderna och mot bristen på livsförnödenheter. Det senare beror ej därpå att ingenting skickats från Ryssland, utan svårigheten att framföra förnödenheterna till de platser, där största behovet föreligger.

Jag har inga illusioner om att det går att få svenskarna att ta reson. Men jag har utsett generalmajoren Nikolaij Michailovskij Kamenskij att ta befälet och  givit order om offensiv. Han är ung och har stridtid mot fransmännen. Mitt hopp står nu till honom. Han har dock redan tvingats till reträtt nästan ända till Jyväskylä.

Jag beder kejserliga högkvarteret att giva mig mer manskap och om möjligt kavalleri. Jag ser annars ingen utväg än nederlagets förnedring.

Generalmajor Buxhoevden Åbo 19 juli 1808

Uppgivenheten ökade på den ryska sidan under början av juli 1808. Den svenska armén rörde sig söderut och de ryska trupperna vek bakåt i samma takt.

Klicka här för att se trailern till vår nya kortfilm;  

Bloggens uppstart och utveckling ingår i projektet Kulturarspaketering KAP i Oravais