SVEABORG HAR FALLIT!

25.05.2023 kl. 15:49

DEN 3 MAJ 1808

Sveaborg har fallit!

Jag har aldrig sett vår gode brigadchef Georg Carl von Döbeln så förbannad som denna dag, den 3 maj, när han läste rapporten om att Sveaborg fallit.

”Hur är detta möjligt? Amiralen och kommendanten Cronstedt, vad har du ställt till med? Du som är en av rikets tappraste officerare, vad gjorde du inte i Svensksund, briljans! 

Men nu? Du har förstört hela vår krigsplan! Vi som bara för några dagar sedan den 18 april besegrat ryssen vid Siikajoki strax söder om Uleåborg. Vi fick äntligen smaka segerns sötma efter flera månader av tröstlös men planerad reträtt. Nu äntligen jagar vi heroiskt ryssen söderut, våra mannar är äntligen på strålande humör. Vi ser fram emot att få komma tillbaka till våra hemtrakter och se hur våra boställen, torp och framför allt familjer klarat ryssarnas härjningar. 

Kommendant Cronstedt, din stolta fästning och försvarets stödjepunkt, ”Nordens Gibraltar” med en garnison med över 6000 man, bestyckad med över 700 kanoner, krut och förnödenheter för att klara er långt in på sommaren. Du skulle ju anfalla söderifrån och skära av de ryska förnödenheterna från St. Petersburg, helt enkelt knyta igen säcken och plocka hem segern tillsammans med vår lyckade framfart norrifrån.

Vi förstår ingenting. Vad har hänt? Det kommer rykten om att du förhandlat, konspirerat, låtit dig vilseledas av ryssen? Vi har förstått att du knappt använt dina kanoner och endast sex man har stupat? HM Konungens instruktioner och tillika reglementet var tydliga: 

– Slåss till sista man!

Och murarna lär ej ha rämnat, ej heller lär ryssen ha stormat er. Hur är detta möjligt? 

Detta är ju förräderi! Du har svikit HM Konungen, landet, oss… Vad gör vi nu?

Kungliga Österbottens Regemntes Lif Compagnies trogne 

Kapten Stromberg

Klicka här och bevittna förlusten; 

Bloggens uppstart och utveckling ingår i projektet Kulturarspaketering KAP i Oravais